Å være med (kort versjon)

En film om bedring av læringsmiljø ved bruk av kunst som metode.

Lengde:

04:00 min


Fagområde:

Teknologi, kunst og design


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Skole, Mobbing, Læringsmiljø, Kunst som metode, Klasseledelse, DramaEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg