Action research

Lengde:

09:43 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:

IKT-i-laering


Emneord:

2014, Action research, Aksjonsforsking, Ikt-støttet læring, Leikny øgrim, Monica johannesen, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst