AFI-konferanse: debatt

Temaet for konferansen er "hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?" I debatten diskuteres spørsmålene:
Hva bør være rollen til bemanningsbransjen i Norge i dag?
Panelet består av:

  • Christl Kvam (H, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet)
  • Anne Cecilie Kaltenborn (direktør i NHO Service)
  • Lars Jacobsen (adm.dir i Randstad Care)
  • Ådne Naper (SV)
  • Lars Johnsen (Transportarbeiderforbundet)
    • Ordstyrer: David Jordhus-Lier

Lengde:

01:14:09 min


Fagområde:

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Bemanningsbransje, 2017, Afi, David jordhus-lier, Lars johnsen, ådne naper, Lars jacobsen, Anne cecilie kaltenborn, Christl kvamEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg