AFI-konferanse: Hedda Haakestad

Temaet for konferansen er "hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?" Hedda Haakestad snakker om hvilke konsekvenser innleie har for arbeidsorganisering og maktforhold på norske byggeplasser. Foredraget er på engelsk.

Lengde:

23:48 min


Fagområde:

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Afi, Arbeidskraft, Innleie, Engelsk, 2017, Hedda haakestadEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg