Artikkelanalyse

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Lengde:

04:49 min


Fagområde:

UB - Universitetsbiblioteket


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Akademisk skriving, Artikkelanalyse, Artikkelgjennomgang, Bacheloroppgave, Helsefag, Masteroppgave, Oppgaveskriving, Safora johansen, Skriving, Startpakka, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst