Artikkelanalyse

Hvordan vurdere om en artikkel er kvalitativt god nok og relevant for din oppgave

Lengde:

04:49 min


Fagområde:

UB - Universitetsbiblioteket


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Tekstet, Artikkelanalyse, Artikkelgjennomgang, Helsefag, Bacheloroppgave, Masteroppgave, Akademisk skriving, Skriving, Oppgaveskriving, Safora johansen, StartpakkaEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst