Betydningen av karbonbudsjettet

Klimakonferansen 2014
Klimaforskning – hva tåler planeten?
Klimaforskningen har blitt klarere på hva som er naturens tålegrenser. Klimaforsker Kikki Kleiven (Universitetet i Bergen) forklarer oss betydningen av karbonbudsjettet.