GRIPPIT

Samarbeid mellom Høgskolen i Oslo, Ullevål Universitetssykehus, diakonhjemmet sykehus Prosjektansvarlige: Unni Sveen (HiO og Ullevål Universitetssykehus) Mali Melhus (HiO) Ingvild Kjeken (HiO og diakonhjemmet sykehus) Tilrettelegging: Brian Ellingham (HiO) Produksjon: AV-tjenesten HiO.

Lengde:

05:33 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Ergoterapi, 2008, Undersøkelse og behandling, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd