Internasjonaliseringskonferansen 2017 - etter lunsj

Grenseløs utdannelse - Internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet, og hvordan utvikles egentlig interkulturell kompetanse?

Dr. Ursula Brinkmann, Intercultural Business Improvement:

- Does spending time abroad make students more interculturally competent?

Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør i SIU, og Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO:

- Internasjonale studenter – en underutnyttet ressurs i norsk høyere utdanning?- 

- Debate: International campus – how can it become more inclusive and contribute to increased quality in Norwegian higher education? Henry Mutebe, ISU President at HiOA, Christine Adriane Svendsrud from NSO, Jannecke Wiers-Jenssen, Associated Professor at HiOA, Birger Svihus, Professor at NMBU and Ole Petter Ottersen, Rector at UiO. Moderator: Dag Stenvoll, Senior Adviser at SIU.

- Avslutning: Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i SIU

Lengde:

02:31:41 min


Fagområde:

Fellesadministrasjonen


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Grenseløs utdanning, 2017, Konferanse, Internasjonal, SiuEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg

Gå rett til seksjon: