Klassetillitsvalg på OsloMet

Studentparlamentet informerer om hva det innebærer å være klassetillitvalgt. Hvilke oppgavene den klassetillitvalgte har, hvordan studentdemokratiet er bygd opp, hva en klassetillitvalgt kan forvente av OsloMet og valgprosessen av en klassetillitvalgt.

Lengde:

03:51 min


Fagområde:

SP - Studentparlamentet


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

2018, Klassetillitsvalgt, Oslomet, Studentdemokratiet, Studentmedvirkning, Studentparlamentet, Utekstet, ValgEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst