Organisasjonslæring

Jan Merok Paulsen gir en innføring i organisasjonslæring.

Lengde:

17:23 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2016, Jan merok paulsen, Organisasjonslæring, Organisasjonsteori, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst