Oslo -en god by å bli eldre i?

SAMSVAR spesial: Dette er første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Den første debatten arrangeres av HiOA i samarbeid med Oslo kommune, og handler om byliv, nærmiljø, fysisk aktivitet og uteområder.

Lengde:

01:55:02 min


Fagområde:

SAM - Samfunnsfag


Kategori:

Debatt


Forelesningsrekker:


Emneord:

Oslo kommune, Alderdom, 2017, Wenche hansggaard, Ole a. hansen, Aina landsverk hagen, Ingar brattbakk, Anne berit rafoss, Guri mette vestby, Inga marthe torkildsen, SamsvarEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg