Søketeknikk: Finn informasjonen du er ute etter

Lengde:

03:53 min


Fagområde:

Læringssenter og bibliotek


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Lsb veiledning, Startpakka, 2017, Søketeknikk, Databaser, Oria, InformasjonsinnhentingEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd