Tospråktesten

En informasjonsfilm om Tospråktesten ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tospråktesten er en enkel, muntlig prøve i norsk og aktuelle tolkespråk. Tospråktesten er første ledd i å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister for den som ønsker å arbeide som tolk i Norge. Filmen viser hvordan prøven foregår og hvilke krav som stilles for å kunne melde seg opp til Tospråktesten. I filmen møter vi en kandidat som tar Tospråktesten i norsk og somali.

Lengde:

15:02 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:

Informasjonsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Imdi, Nasjonalt folkeregister, Tolkeportalen, Tolkeutdanning, Kvalifisering, Mangfold, Integrering, Minoritetsspråk, Norsk som andrespråk, Tospråklig test, Lui, Tospot, Flerspråklig, Tospråklig, Oversetting, Tolking, Tolk, 2017Embed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg