UNDERSØKELSE AV ARM OG HÅNDFUNKSJONER undersøkelse av albu

Samarbeid mellom Høgskolen i Oslo, Ullevål Universitetssykehus, diakonhjemmet sykehus

Prosjektansvarlige:
Unni Sveen (HiO og Ullevål Universitetssykehus)
Mali Melhus (HiO)
Ingvild Kjeken (HiO og diakonhjemmet sykehus)
Tilrettelegging: Brian Ellingham (HiO)
Produksjon: AV-tjenesten HiO.

Lengde:

01:03 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Ergoterapi, 2008, Undersøkelse og behandling, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd