Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra barnevernspedagogutdanning

Lengde:

16:30 min


Fagområde:

SPS - Senter for profesjonsstudier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2015, Barnevernspedagoger, Juss, Merete havre, Skjønn, Sps, UtekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst