1/6 Broen til framtiden 2020 - Åpningen

1 - Åpning ved konferansier Kjersti Barsok (leder, NTL).


2 - Sunniva Gylver (prest, Den norske kirke) holder åpningsappell.


3 - Peder Kjøs (psykolog): «Fra avmakt til aktivisme – Om klimaangst og engasjement som «terapi»».


4 - Knut Kjeldstadli (historiker, UiO): «Ungdomsopprør og folkebevegelser gjennom historie».


5 - Klimajobber – en klimaløsning nedenfra

Hvordan kan klimabevegelsen i Norge mobilisere for klimajobbene vi trenger for å slukke den globale brannen? Andreas Ytterstad (leder, Concerned Scientists Norway) innleder og utfordrer oss:

Hvordan få et bredere og sterkere vi bak Broen til framtidens krav om 100 000 klimajobber?


6 - Svar. Blant de som vil svare kort på utfordringen er:

- Andreas Randøy (Natur og Ungdom)

- Jan Olav Andersen (leder, El og IT forbundet)

- Kjersti Barsok (leder, NTL)

- Kjersti Hoff (leder, Norsk Bonde- og Småbrukarlag)

- Sunniva Gylver (prest, Den norsk kirke) 

- Torgeir Knag Fylkesnes (Ta tilbake jorda tilbake og havet i bruk).


7 - João Camargo (portugesisk aktivist og forsker) forteller om hvordan den portugisiske bevegelsen Climaximo har mobilisert for klimajobber gjennom å forene skolestreikere og fagforeninger.