2/2 inflammatoriske leddsykdommer

Del 2/2 av miniforelesning om Inflammatoriske leddsykdommer, en gruppe revmatologiske sykdommer. I denne delen nevnes kjennetegn og behandling av Psoriasisartritt (PsA) og Juvenli idiopatisk artritt.

Filmen inngår i kurset Patologi/ Sykdomslære for bachelorstudenter, åpent tilgjengelig på Bokskapet.oslomet.no
Denne filmen er laget i samarbeid med lege i spesialisering, Eirik K. Kristianslund, ved Diakonhjemmet sykehus.