3/11 Epidemiologi: Insidens og prevalens

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.
Forholdet mellom hyppighet og forekomst av sykdom i samfunnet. Insidens og prevalens er to svært sentrale begreper. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.