4/5 Broen til framtiden 2019 - Sal C

Oslo europeisk miljøhovedstad, ledes av Gunnar Steinsholt (fagforbundet).

De fleste i Norge bor i en by eller i nær tilknytning til en by og tallet er økende. Skal man løse klimautfordringene må byene bli utslippsfrie, ha god luft, og sikre folk en enkel, helsefremmende og praktisk hverdag. Oslo er blitt Europas miljøhovedstad i 2019 gjennom å vise evne og vilje til å tenke byutvikling og klima i sammenheng. Denne sesjonen vil vise hvordan Oslo kommune jobber for å gi folk bedre liv i en klimavennlig by.

  1. Starten
  2. Heidi Sørensen (Klimaetaten, Oslo)
  3. Ivar Magnus Røe (Bydel Grünerløkka)
  4. Toril Benum (Ny Energi)
  5. Geir Rossebø (Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune)
  6. Lan Marie Nguyen Berg (miljøbyråd, MDG)