4/6 Broen til Framtiden 2017 - Hvorfor satse på bioøkonomi

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

1 - Parallellsesjon 2 - Introduksjon I dag er begrepet bioøkonomi på manges lepper, men hva betyr det egentlig? Vi trenger nye og innovative løsninger for våre globale utfordringer innen klima, miljø og matproduksjon. 2 - Hvordan skape en bærekraftig bioøkonomi? Alvhild Hedstein fra Bioøkonomi 2.0 Hun er tidligere direktør for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og kanskje den i Norge som vet mest om hva som behøves for at fremragende forskning skal utvikles til grønne arbeidsplasser. Hun vil gi sin analyse av regjeringens bioøkonomistrategi; er dette dokumentet næringen trenger eller er det bare gode intensjoner? 3 - Biosmart: Hvordan fremme overgangen til en «smart» bioøkonomi, Hilde Bjørkhaug, seniorforsker, Senter for bygdeforskning Biosmart vil fremme en «smart» overgang ved å gjennomføre en omfattende foresight-analyse som involverer relevante interessenter og aktører i bioøkonomien. En innledende, omfattende prosess i form av en undersøkelse, som vil involvere 1500 bedrifter innen jordbruk, skogbruk, oppdrett, fiske, industri og biovitenskap, skal lede ut i separate bransjescenarier for bioøkonomisk utvikling. Bjørkhaug vil fortelle om de første resultatene fra bedriftsundersøkelsen og veien videre. 4 - Hvordan skape nye grønne arbeidsplasser fra alger og plankton? Gunvor Øie, forskningsleder, Sintef fiskeri og havbruk. Han forteller oss om Sintefs forskning på feltet og hvilke rammevilkår som må være til stede for å etablere en bærekraftig algeindustri. 5 - Bioøkonomi i praksis: Eggeskall – fra avfall til plussprodukt, Morten Sollerud, administrerende direktør, Norilia. I dag får eggeskallet videre liv i mange ulike produkter. Sollerud redegjør for prosessen bak eggeskallets forvandling og hvordan det skapes arbeidsplasser av noe som for kort tid siden ble sett på som avfall og hva andre kan lære av Norilias strategi. 6 - Spørsmål fra salen avslutter sesjonen.