5/11Epidemiologi: Tallenes tale

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.
Hvordan får vi tall vi kan stole på? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.