6/11 Epidemiologi: Eksposisjon og utfall

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.
Begrepene "eksposisjon" og "utfall" henger sammen og blir forklart her. Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.