6/6 Broen til framtiden 2018

NB!

DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

1 - Introduksjon av Kjersti Barsok
2 - Er en rettferdig omstilling fra olje mulig?
Nasjonalt og globalt? Hva er klimarettferdighet? Hvem skal la oljen ligge? Hva slags rettferdige løsninger og krav forener både nasjonale og globale hensyn? Kan vi få oljearbeidere og folk som ellers måtte tenke at velferdsstaten står og faller på en forlengelse av det norske oljeeventyret, med på løsninger og krav? Panelsamtale med Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, Anne Karin Sæther, forfatter av boka «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen», Are Tomasgard, LO, Jan Olav Andersen, forbundsleder i El og IT forbundet og Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i Safe.
3 - Avslutning, Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet