Administrasjon for framtida

Fellesmøte om administrasjon for framtida som ble avholdt 9. november 2017. Tore Hansen og Geir Haugstveit er møteledere.