Åpen opplastnig

Curt

109 views 5. mai 2021

Curt announcement

Curt

906 views 5. mai 2021

Curt beskjed

Åpen dag: Tegnspråk og tolking

138 views 2. mars 2021

Universitetslektor Beate, forteller hva det innebærer å studere tegnspråk og tolkning.

Anne

64 views 2. mars 2021

Anne studerer ACIT og skriver masteroppgave om universell utforming.

Marianne

1.062 views 2. mars 2021

Marianne tar en master i Energi og miljø i bygg - siviliingeniør og reflekterer rundt viktigheten av mastergrad.

Pierre

169 views 26. februar 2021

Pierre har, siden 9.klasse, ønsket å ta en master i robotikk.

Maria

93 views 26. februar 2021

Maria vurderer å ta en master i sosialt arbeid.

Shahir

121 views 26. februar 2021

Shahir tar en bachelor i energi og miljø i bygg og er usikker på han bør gå videre på master.

Julie

64 views 26. februar 2021

Julie studere Mote og Design og reflekterer rundt å ta master.

Studiested, beliggenhet og studietilbud

26 views 18. februar 2021

Oversikt over bachelor, master og phd-program, skolens beliggenhet og mer.

Åpen dag: Simen presenterer OsloMet

426 views 17. februar 2021

Simen Blankenborg Berge presenterer bachelor-utdanninger på OsloMet. Filmen er ment til åpen dag og universitetsturneen.

Teachers’ practices to support student work in digital storytelling: A study on Finnish and...

84 views 17. februar 2021

The author presents the paper paper in this animated video abstract. Seminar.net Vol. 13 No. 2 (2017).