Åpning av kunst- og håndverkskonferansen 2017

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner konferansen.