Avslutning - Barnehagelærer ABLU

Dette er den alternative avslutningsfilmen for barnehagelærer ABLU for studieåret 2020