Barnehagelærerutdanning

Hvordan redegjøre

2.827 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

1.527 views 27. mars 2018

Barnehagelærerutdanningen Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.