Broen til framtiden 2014 11/11 - Oppsummering og mulige veier videre

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Klimakonferansen 2014


Forsker og forfatter av boka «100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!» Andreas Ytterstad, oppsummerer dagen og antyder veier videre.