Broen til framtiden 2014 2/11 - Hvilke omstillinger står vi overfor?

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

En klimaløsning nedenfra – hva handler dette om?


Arild Hermstad (Framtiden i våre hender), Karen O’Brien (Universitetet i Oslo), Eskil Pedersen (AUF) og Hans Christian Gabrielsen (LO) snakker om alliansebygging og behovet for et folkelig press nedenfra.