Broen til Framtiden 2016 8/17 - Elektrifisering av ferger

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Klimavennlig transport –Biler? Det er så 2015, altså. En tredel av utslippene våre kommer fra veitrafikken. Det er bred politisk enighet om at utslippene fra samferdselssektoren må ned, men hva må vi gjøre? Sykkelpopulariteten er på god vei opp, fra Alta til Oslo, ferjene i fjordene kan bli elektriske og høyfartstog er ikke lenger en utopisk drøm. Edvard Sandvik (Statens Vegvesen): Elektrifisering av ferger med eksempelet Ampere/Zerocat, verdens første nulluslippsferge som går mellom Lavik-Oppedal.