Broen til Framtiden 2016 9/17 - Hvorfor vi bør bygge høyfartstog i Norge?

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Klimavennlig transport – Biler? Det er så 2015, altså.


En tredel av utslippene våre kommer fra veitrafikken. Det er bred politisk enighet om at utslippene fra samferdselssektoren må ned, men hva må vi gjøre? Sykkelpopulariteten er på god vei opp, fra Alta til Oslo, ferjene i fjordene kan bli elektriske og høyfartstog er ikke lenger en utopisk drøm. Jørg Westerman (daglig leder, Norsk Bane AS):