Come as you are - Nirvana covret av MGLU-bandet LAME

Musikalsk innslag til avgangsstudentene ved grunnskolelærerutdanningens avslutningsseremonier.

LAME består av: 

Eline Steinsland

Anders Liland – kontaktperson ved spørsmål

Lotte Sjølie

Mats Wennevold