Curt og Ninas råd til avgangsstudentene.mp4

I mangel på tradisjonell avgangsseremoni snakker Curt og Nina til avgangskullet 2020.

norsk tekst