Curt og Ninas råd til avgangsstudentene

I mangel på tradisjonell avgangsseremoni snakker Curt og Nina til avgangskullet 2020.

norsk tekst