Ergoterapi- og ortopediingeniørfag

Sammenheng mellom arbeid og helse

635 views 9. august 2018

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Peter F. Hjort - Activity for the elderly

456 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - On aging and old age

469 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Caring for the dying

413 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - My own aging

529 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Old age: the spiritual dimension

394 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Work and the elderly

565 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Asymmetri

377 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Beslutninger

353 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Grepet

384 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Kommunikasjon

629 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Kronisk syk

582 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.