Ergoterapi- og ortopediingeniørfag

Det funker faktisk å jobbe sammen

215 views 23. mars 2020

Samtale med helsefag studenter som deler av sine erfaringer og refleksjoner etter praksis med tverrprofesjonelt samarbeid. Filmen er et samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas sykehus HF. Filmen inngår i en digital kurspakke for studenter, lærere og veiledere om tverrprofesjonelt samarbeid, utviklet av lærere fra tre ulike utdanninger ved fakultet...

Å jobbe som brobyggerstipendiat

196 views 13. februar 2020

Stipendiat og ergoterapeut Ruth-Ellen Slåtsveen forteller om sitt arbeid som brobyggerstipendiat ved OsloMet.

Sammenheng mellom arbeid og helse

676 views 9. august 2018

Universitetslektor i ergoterapi, Vigdis Holmberg, presenterer tre modeller som viser sammenhengen mellom arbeid og helse.

Peter F. Hjort - Activity for the elderly

487 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - On aging and old age

505 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Caring for the dying

442 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - My own aging

566 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Old age: the spiritual dimension

418 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Work and the elderly

590 views 10. august 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Asymmetri

395 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Beslutninger

376 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Peter F. Hjort - Grepet

411 views 29. september 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.