FA - Fellesadministrasjonen

OsloMet er stolt deltaker i Pride

95 views 9. mai 2019

OsloMet deltar i Pride.

Annette Risberg om mangfold

462 views 29. september 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Annette Risberg fra Copenhagen Business School holder forelesning om mangfold. Forelesningen inngår i et kurs arrangert av HiOA-akademiet.

Mangfold i UH-sektoren: Loveleen Brenna

496 views 12. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Leder for Seema og Standard Norges komité for mangfoldsledelse, Loveleen Brenna, snakker om mangfoldsledelse på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.

Mangfold i UH-sektoren: Julia Orupabo

359 views 12. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Forsker II ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Julia Orupabo, snakker om interseksjonell forståelse av inkludering og ekskludering i høyere utdanning på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.

Mangfold i UH-sektoren: Dyveke Hamza

402 views 12. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Hr-direktør i Haavind, Dyveke Hamza, snakker om rekruttering til etnisk mangfold på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.

Mangfold i UH-sektoren: Frode Eika Sandnes

379 views 12. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Professor Frode Eika Sandnes snaker om lik rett til utdanning for alle – universell utforming av utdanningssektorens IKT-løsninger på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.

Mangfold i UH-sektoren: Åse Røthing

604 views 12. mai 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Professor Åse Røthing snakker om Kritisk mangfoldskompetanse i høyere utdanning på nasjonal nettverkskonferanse for mangfold i UH-sektoren.

Rosa kompetanse

765 views 9. november 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Vibeke Horn snakker med Mathias Holst fra FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH) om kurset "Rosa kompetanse".

Mary Ann Danowitz om mangfold

531 views 31. mai 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Mary Ann Danowitz, fra North Carolina State University, snakker med Curt Rice i forkant av konferansen Mangfoldsledelse i akademia.

Mads Nordmo om fordommer

753 views 13. april 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON. Psykolog Mads Nordmo snakker med Vibeke Horn om implisitte fordommer og mangfold.

Henning Bang om organisasjonskultur og mangfold

850 views 2. november 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL OG KAN INNEHOLDE UTDATERT INFORMASJON.