Faggrupper for lærere i kunst og håndverk

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Irene Brodshaug snakker om fagruppene for lærere i kunst og håndverk i Skedsmo kommune, og viser til på fagsamarbeid for dem som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen.