Forvaltningen av oppdrettsnæringen

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Video 1 av 4. Åpning ved Andreas Ytterstad. Dr. Terje Svåsand (Programleder Akvakultur, Havforskningsinstituttet): Havbruksnæringen. Historisk utvikling, ambisjoner og miljøutfordringer. Roy Angelvik, Statssekretær for næringsministeren og fiskeriministeren: Forvaltning av norsk oppdrettsnæring. Ole Kristian Fauchald (Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt og professor ved Institutt for offentlig rett, UiO): Oppdrettsnæringen i et bærekraftsperspektiv: i lys av Grunnlovens § 112. Anders Skonhoft (Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU): Grunnrentebeskatning og regulering av oppdrettsnæringen.