Grunnskole og Faglærerutdanning

SAMSVAR - Hvordan motvirke mobbing i skolen

58 views 4. juni 2019

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen? 1 - Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret Gode...

Uredelighet i forskning

33 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

32 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

35 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

39 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

29 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

25 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.

Forskningsetiske normer

26 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskningsetiske normer.

Forskningetiske retningslinjer

30 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva NESH er og hva de jobber med.

Forksning, samfunn og etikk

33 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om NESH sine retningslinger.

Hensyn til personer

30 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva slags etiske hensyn man må ta til personer når man forsker.

Hva er forskningsetikk?

33 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva som ligger i begrepet forskningsetikk.