Grunnskole og Faglærerutdanning

Hvordan skrive analytiske tekster?

597 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

509 views 7. mars 2018

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.