Hvordan hindre og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen og studiestedet?

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Kurset ble holdt ved OsloMet den 15. mars 2018.