Hvorfor bruke og vise til kilder

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.