KDA2017 - Dan Zohar

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017