KDA2017 - Gro Ebbestad

Innlegg fra årets kunst-, arkitektur- og designkonferanse - 2017