Kunnskapspyramiden og eksempler på kilder

Denne filmen er laget for deg som holder på med bacheloroppgaven i sykepleie.
En bibliotekar fra Helsefagbiblioteket viser deg de ulike nivåene av helsefaglig forskning som illustrert i Kunnskapspyramiden, og hvordan du velger hvilke kilder/databaser du bør søke i.