Kunst, design og arkitekturkonferansen 2019

En nasjonal konferanse for lærere innen kunst, design og arkitektur, design og håndverk og medier og kommunikasjon.

1 - Start

2 - Åpning av konferansen ved prodekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Tale Skjølsvik (OsloMet) 

3 - Fagfornyelsen – om arbeidet med de nye læreplanene ved Else Margrethe Lefdal (OsloMet), Britt Iren Hetland Haavik (Vågen vgs) og Bente Høyen (Polarsirkelen vgs)

4 - Paneldebatt om Skaperverksted i skolen ved Rannei Solbak Simonsen (Teknisk museum), Britt Iren Hetland Haavik (Vågen vgs), Einar Sundin (Færder vgs), Ingrid Holmboe Høibo (USN) og Hans Gerhard Meyer (Norway Makers)

5 - Presentasjon av nytt, digitalt læremiddel for KDA-fag, ved Tor Arne Bjerke (Filmkonsulentene AS) i samarbeid med OsloMet

6 - Om Oslo arkitekturtriennale og arkitekturformidling ved Hanna Dencik Petersson, direktør Oslo arkitekturtriennale

7 - Språklege formuleringar og perspektiv på kunst ved nylig uteksaminert masterstudent Gjertrud Grødem Stikbakke (OsloMet)

8 - Tid for materialitet ved nylig uteksaminert masterstudent Kari Kindberg (USN)

9 - Det tilslørte portrettet ved nylig uteksaminert masterstudent Ragnhild Vaaler Furulund (USN)

10 - Mot et nytt museum ved Lin Stafne-Pfisterer, kurator formidling ved Nasjonalmuseet

11 - Ruter gange - om designprosessen og prisvinnende app ved Erlend Grimeland og Elias Olderbakk