Liv Klakegg Dahlin - Kunst og håndverk og sosiale medier