LSB Digitalt

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Kort informasjonsfilm om digitalt arbeid ved Læringssenter og bibliotek ved HiOA