LUI - Lærerutdanning

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del3

615 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 1 - ENGELSK

607 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 2 - ENGELSK

624 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Et bidrag til historien om tolking i offentlig sektor i Norge - Del 3 - ENGELSK

657 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Digitale verktøy og utforming av bacheloroppgaver

534 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Action research

570 views 14. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Participatory design - introduction

451 views 13. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

System development

563 views 13. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Tools and techniques in participatory design

570 views 13. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.