LUI - Lærerutdanning

Tolking for barn

1.062 views 3. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Akademisk skriving

2.948 views 15. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Innføring i hvordan man skriver akademiske tekster

Velkommen til studiet Norsk for tolker

470 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Aksjonslæring

2.058 views 24. februar 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Kort innføring i aksjonslæring